تاریخچه معماری مدرن

توضیحات:

 • نماسازان مروارید : مبانی معماری مدرن که سبکی غالب و جهانگیر در سده بیستم میلادی بوده ریشه در تحولاتی دارد که خاستگاه آن شهر فلورانس در شمال ایتالیا در حدود چهار صد سال پیش از ظهور معماری مدرن بوده است. معماری مدرن شامل 4 فصل میباشد. فصل اول: مدرنیته فصل دوم: معماری مدرن اولیه فصل سوم: معماری مدرن متعالی فصل چهارم: معماری مدرن متاخر فصل اول: مدرنیته مدرنیته وضعیت و حالتی است که در تاریخ اتفاق افتاده و نوعی نگرش به هستی و زندگی است ولی مدرنیسم ایدئولوژی و بنا به رویکردی فهم مدرنیته از خودش است رنسانس: نهضتی هنری ادبی و فلسفی بود که نقطه عطفی در تمدن غرب محسوب می شود زیرا با وقوع آن باورهای ذهنی قرون وسطا و جهان سنت مورد شک و تردید قرار گرفت که رنسانس اول در شمال ایتالیا اتفاق افتاد به دلیل نبودن دولت مرکزی دین پیرایی: در زمینه دینی و مذهبی نیز اروپای غربی شاهد دگرگونیهایی زیر بنایی بود که در طی قرون وسطا بالاخص قرون 14 و 15 میلادی اوج اقتدار کلیسا و حکومت مذهبی در غرب بود. علم مداری: در زمینه علمی نیکولاس کوپرنیک منجم لهستانی برای اولین بار عقاید ارسطو بطلمیوس و کلیسای قرون وسطا را زیر سوال برد و در مقاله خود به نام "در مورد انقلابات اجرام سماوی " اعلام نمود که خورشید و نه زمین مرکز این عالم است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید می چرخند. گالیله استاد دانشگاه با استفاده از عدسی های شیشه ای که در زمان او تکمیل شده بود دوربینی ساخت و به آن به سیرو سیاحت در دنیای ناشناخته آسمانها پرداخت. عصر روشنگری: در عرصه تفکر و اندیشه نیز تغییرات بنیادین در شرف تکوین بود. فرانسیس بیکن (1626-1561 ) فیلسوف و حقوق دان انگلیسی در کتاب های خود روش استنتاج علمی به طرق قیاسی و کبر گرایی را که در روش مدرسی قرون وسطا معمول بود به شدت مورد انتقاد قرار داد. به نظر بیگی تنها به روش مشاهده ای مستقیم یک پدیده و بسط اصولی که این مشاهدات را توضیح می دهد می توان به حقایق جدید دست پیدا کرده بدین ترتیب دکارت خرد باوری و خرد گرایی در جهان نوین را که از پایه های اساسی و دنیایی محسوب می شود پایه گذاری کرد. از دیگر دستاوردهای مهم دکارت ابداع محور مختصات و ریاضی نمودن جهان بود. امانوئل کانت (1804-1724) فیلسوف آلمانی بانی عصر روشنگری در آلمان بود. کانت در جواب (روشنگری چیست؟ ) می نویسد: روشنگری بیرون آمدن از کمینگی و کودکی عقلی و نوید دهنده آزادی است ). هگل اولین فیلسوفی بود که بین دو جهان سنت و مدرن صراحتا تفاوت قائل شد و خصوصیات هر یک را مشخصا تبیین نمود. هگل در مورد روشنگری می گوید: "جنبش روشنگری حرکتی بود فرهنگی که زمینه چیرگی خرد انتقادی و مفهوم جدید آزادی و فردیت را آغاز نمود. روشنگری مشعل عقلانیت جدید را فرا راه مردم قرار داد". انقلاب صنعتی : در طی 4 قرن- 16و17و18و19- که تغییرات زیربنایی در جهان بینی دنیای غرب پدید آمد بینش انسان غربی نسبت به خود و جهان پیرامون بطور اساسی دگرگون شد. بایدها و نبایدها و مقدسات و نامقدسات جهان سنت زیر سوال رفت و به جای آن هستی ها و واقعیات و کارکردها و عملکردهای دنیایی مدرن جایگزین شد و علم لاهوتی تبدیل به علم ناسوتی گردید. لذا همه امور محسوس موضوع شناخت شد. زمین شناسی،زیست شناسی، انسان شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی و غیره به صورت موضوعاتی در آمد که بطور پیوسته و نظام مند مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. علم و شناخت به صورت غایت انسان مدرن درآمد. مدرنیته، نهادهای مدرن و ساختمانهای جدیدی را هم با خود به داخل شهرها همراه آورد. .اولین ساختمانهای مدرن : از اواخر قرن 18 میلادی، بتدریج تولیدات جدید صنعتی وارد امور ساختمانی گردید. در ابتدا این تولیدات برای احداث پلها، کارخانجات، تاسیسات بندرگاهی، سیلوهای گندم، بناعای عمومی و سپس ساختمانهای مسکونی مورد استفاده قرار گرفت. پل رودخانه سورن(1779-1775 ) در انگلستان یکی از اولین نمونه پلهلیی است که با مصالح مدرن، یعنی تیسه چدنی احداث شد. این پل دارای 30 متر دهانه و 15 متر ارتفاع بود که در زمان خود دستاورد بزرگی محسوب می ش. ساختمان عظیم قصر بلورین توسط جوزف پاکستن برای این نمایشگاه طراحی گردید. می توان گفت که این ساختمان اولین اثر معماری با مصالح کاملا مدرن یعنی آهن و شیشه بود که اجزاء به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید و در محل نصب شدند، اگر چه پوشش سقف بنا بصورت سنتی یعنی با قوس نیم دایره ایجاد شده بود. مساحت این ساختمان با 71500 متر مربع زیر بنا، بزرگترین ساختمان ساخته شده تا آن زمان بود که یکی از جدیدترین بناها در آن زمان برج ایفل توسط گوستاو ایفل، مهندس راه و ساختمان، صراحی و اجرا شد. این برج تمام فولادی به 330 متر ارتفاع، بلندترین ساختمان ساخته شده تا آن دوره محسوب می شد. برج ایفل بصورت نمادی از صنعت و تکنولوژی جدید و نویددهنده شکوفایی عصر مدرن بود. برج ایفل یکی از پرجاذبه ترین ساختمانهای مورد توجه جهانگردان در جهان است و سالانه بیش از 6 میلیون نفر از این برج دیدن می کنند. ساختمان تالار ماشین نیز در نوع خود بی نظیر بود. این ساختمان برای نمایش آخرین و جدیدترین انواع ماشین آلات و تولیدات صنعتی طراحی شده بود. مصالح بکار رفته در ساختمان تماما مصالح جدید، یعنی شیشه و فولاد بود. دهانه وسط این بنا با حزپای فولادی به طول 115 متر پوشیده شده بود که خود رکود استثنایی در صنعت ساختمان در این زمان بود. مهندس معمار این ساختمان فردیناند دوترت و مهندس سازه آن کمنتمین بود. فصل دوم: معماری مدرن شامل: 1-مکتب شیکاگو 2- نهضت هنر نو 3- جنبش فوتوریسم مکتب شیکاگو: دوره ای زمانی معماری مدرن اولیه از نیمه دهه 1880 تا اوایل جنگ جهانی اول، یعنی سال 1914 بود. شیکاگو در اواخر قرن نوزده مرکز خطوط راه آهن و ارتباط بین شرق و غرب آمریکا بود. همچنین این شهر مرکز تجاری مهمی به شمار می آمد و از سال 1885 میلادی، فعالیت شدید اقتصادی و به تبع آن اجرایی ساختمانهای تجاری و اداری آغاز شده بود. با توجه به این که آتش سوزی سال 1871 بیشتر قسمتهای این شهر را از بین برده، لذا زمینه برای تحولات جدید آماده بود. از مهندسان سازه معمار جوان در شیکاگو که عمدتا تحصیل کرده اروپا و شهرهای شرق آمریکا همچون بوستون و نیویورک بودند که اولین مهندس مطرح در این مکتب ویلیام لی برون جنی تحصیل کرده مدرسه هنر و تولیدات در فرانسه بود. شرکت هولابرد و راچ ساختمان 12 طبقه تاکو ما را در سال 1887 اجرا کردند. این اولین برج تمام فولادی بود. شرکت آدلر و سالیوان دیگر شرکت مهم در مکتب شیکاگو محسوب می شد وی برای اولین بار شعار فرم تابع عملکرد را که از شعارهای محوری معماری مدرن است مطرح کرد. روشهای طراحی اجرایی و اصول نظری این معماران که به نام مکتب شیکاگو شهرت دارد و میتوان آنرا منشور اولیه معماری مدرن محسوب کرد، به قرار زیر است : استفاده از اسکلت فولادی برای ساختار کل بنا نمایش ساختار بنا در نمای ساختمان عدم تقلید از سبکهای گذشته استفاده بسیار اندک از تزئینات استفاده از پنجره های عریض که کل دهانه بین ستونها را میپوشاند نام دو معمار دیگر که با مکتب شیکاگو مرتبط بود عنوان شد. هنری هابسون ریچارد سون و نفر دوم فرانک لویدرایت است و اگر چه عمر مکتب شیکاگو از دو دهه فراتر نرفت، و از چند جهت این مکتب حائز اهمیت است: نخست اینکه پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنیکها و مصالح جدید ساختمانی ماتند اسکلت فلزی، شیشهای وسیع، انرژی برق، تاسیسات مرکزی و آسانسور، مقتضیات جدیدی را در معماری ایجاب می کردکه برای اولین بار در مکتب شیکاگو این مقتضیات تدوین وبه مورد اجرا گذارده شد. نهضت هنر نو : نام سبکی در اروپا بود که ابتدا در هنرهای تزئینی مانند طراحی پارچه، تولید کتاب و مبلمان از دهه 1880 آغاز گردید، هنر نو نام مغازه ای بود که طراحی داخلی آن توسط معمار بلژیکی، وان دوولد ، انجام شده بود که درا ین مغازه اشیاء مدرن و نو ظهور فروخته میشد. نام این مغازه به سبکی تعلق گرفت که به جای تقلید از گذشته، در پی ابداع احجام و فرمهای جدید بود. این سبک در انگلستان به نام سبک مدرن، در فرانسه به نام هنر نو و یا شب گیومارد، در آلمان به نام سبک جوان به لهاظ مجله ای به نام نشریه جوان که مبلغ این سبک در آلمان بود، در ایتالیا به نام سبک آزاد، در اسپانیا مدرنیسم و در اتریش سبک جدایی معماران این سبک از معماران تاریخ گرا در اتریش خوانده می شد . اصول فکری پیروان این نهضت را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود: انتقاد شدید از اشیاء و مکتبهای تقلیدی جدایی از گذشته ابداع فرمهای جدید هنر مناسب زمان استفاده از تولیدات مدرن(فلز) برای اسکلت ساختمان استفاده از تزئینات و فرمهای طبیعی و رمانتیک. که یکی از مهمترین طرح آنتونی گادی- کلیسای ساگرافمیلیا- در بارسلون اسپانیا نیز وجو دارد اگر چه گادی جزء معماران سبک هنر نو محسوب می شود، ولی کارهای او فراتر از این سبک است . وی از سبکهای گوتیک، مراکشی و موریش الهام گرفته است به همین دلیل او پدر معماری پست مدرن محسوب می شود و کارهای او منبع الهام معماران پست مدرن است. گادی در طرح و اجرای پارک گوئل (1914-1900) در بارسلون، همچون دیگر کارهای خود، کلا از خطوط مورب، منحنی و شکسته استفاده کرده است . در اینجا باید از سه تن از معماران مهم به نامهای پیتر بهرنز در آلمان، آگوست پره در فرانسه و آدولف لوس در اتریش نام برد. این معماران برای نزدیک نمودن حرفه معماری و صنعت مدرن تاثیر زیادی در اروپا داشتند و به تحقیق باید از آنان به عنوان 3 تن از بنیانگذاران مهم معماری مدرن در غرب نام برد. جنبش فوتوریسم: انقلابی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و مقتضیات و خصوصیات آن در جنبش فوتوریسم در ایتالیا در پیش از جنگ جهانی اول ظهور کرد بنیانگذاران این سبک نویسنده و نقاش ایتالیایی، فلیپوتوماسومارتینی تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بود. وی در سال 1909 در روزنامه معروف فیگارو در پاریس منشور فوتوریسم را منتشر کرد. او در بخشی از این منشور مینویسد: (ما تاکید می کنیم که زیبایی جهان توسط زیبای جدیدی به نام سرعت ، غنای فزونتری یافته است) این جمله را می توان به عنوان موضوع اصلی این سبک تلقی کرد. بعد از پیوستن یک معمار جوان و تازه فارغ التحصیل به نام آنتونیوسانت الیا و انتشار منشور معماری فوتوریست در سال 1914 توسط وی، سبک فوتوریسم رسما وارد حوزه معماری شد از آثار او می توان خانه پله ای طرح سانت الیا برای شهر جدید در سال 1914 و دیگری برج آپارتمانی(1914) و ایستگاه مرکزی در میلان (1914) را نام برد. و باید عنوان کرد که هنرمندان جنبش فوتوریسم، زبان هنری عصر مدرن را به صورتی شفاف و عریان تبیین کردند و چهره جهان مدرن در قرن بیستم را بسیار پیش از سایرین در تصاویر خودشان نشان دادند. فصل سوم:معماری مدرن متعالی معماری مدرن متعالی و یا به عبارتی اوج معماری مدرن دربین دو جنگ جهانی اول و دوم، یعنی عمدتا در دهه های 20و30 میلادی، در اروپا و آمریکا مطرح بود. در دوره معماری مدرن اولیه، کماکان سبکهای تاریخ گرایی همچون نئوکلاسیک، رمانتیک و بالاخص التقاطی به عنوان سبکهای مهم و رایج در غرب حائز اهمیت بود. مدرسه باهاس: در سال 1906 در شهر ویمار آلمان، مدرسه هنرها و صنایع دستی به ریاست هانری وان دوولد(1975-1863) تاسیس شد. وی بلژیکی بود و در ابتدای به نقاشی علاقه داشت-واندوولد در سال (1919) والتر گروپیوس را بجای خود به عنوان رئیس مدرسه معرفی کرد. گروپیوس در این سال مدرسه را تغییر سازمان دادو نام آنها را باهاس(خانه معمار ) گذارد. بعد از جنگ جهانی اول، مدرسه بیشتر به سمت طراحی صنعتی و فرمهای مکعب شکل ساده گرایش یافت. در سال 1924 گروپیوس در یک یادداشت به نام هنر و تکنولوژی- یک وحدت جدید اعلام موضوع کرد و در آن تفکر و بینش غالب در مدرسه را تبیین نمود. باهاس مهمترین مدرسه هنری در دهه 1920 و اولین مدرسه معماری مدرن بود. اساتید این مدرسه در زمینه های هنری از قبیل نقاشی، صنایع دستی، تولیدات صنعتی و بالاخص معماری، توجه خود را به آینده و راه رسیدن به آن را به کارگیری و الهام گرفتن از تکنولوژی مدرن می دانستند. این گفته مهم و معروف مسیس ونده رو که کمتر بیشتر است یعنی ساختمان باید فاقد هر گونه تزئینات و اجزای اضافه باشد- مشخصه سبک میس ونده رو و در نهایت سبک بین المللی بود. کانستراکتیویسم: معماری کانستراکتیویسم به لهاظ مباحث نظری و ساختمانهای طراحی شده توسط معماران آن، یکی از سبکهای مهم برای تبیین اصول و ارائه ساختمانهای مدرن در بین دو جنگ جهانی بود. خاستگاه این معماری شوروی بود. کانستراکتیویسم در بین عده ای از نخبگان هنری که عمدتا شامل نقاشان، مجسمه سازان و معماران بودند، در بعد از انقلاب سوسیالیستی در شوروی مطرح شد. کانستراکتیویست ها خواستار دگرگونی بنیادین در روشهای ساخت و ساز سنتی و به طور کلی نگرش جدید نسبت به هنر و زیبایی بودند. یکی از اولین شمارهای آنها در اوایل دهه 1920 چنین بود: ((مرگ بر هنر، زنده با تکنولوژی و .... زنده باد تکنسینهای کانستراکتیویست.)) از اوایل دهه می معماری کانستراکتیویسم رو به افول گذاشت. به جای آن مجددا رجعت به گذشته و تاریخ گرایی و بالاخص سبک نئوکلاسیک در شوروی مورد توجه قرار گرفت. کوربوزیه: کوربوزیه که اسم اصلی وی شارل ادوارد ژانره است در دفتر دو تن از معروفترین معماران آن دوره در اروپا یعنی اگوست پره و پیتر بهرنز به مدت چند سال کارکرد. کوربوزیه در طی فعالیت های حرفه ای خود، استفاده از یکی از شاخص ترین مصالح ساختمانی مدرن یعنی بتن را به نهایت زیبایی نیز رساند. کوربوزیه در دهه بیست میلادی دو کتاب بسیار مهم به رشته تحریر در آورد که اولی را می توان منشور بینش مدرن در معماری و دومی را منشور بینش مدرن در شهرسازی محسوب نمود. نام کتاب اولی او نیز به سوی یک معماری نوین در سال 1923 در پاریس منتشر شد. کتاب دوم او نیز به نام شهر آینده در سال 1924 در پاریس انتشار یافت. از آثار او آسمانخراشهای عظیم که با استفاده از تکنولوژی و مصالح مدرن ساخته شده بود را میتوان نام برد. در زمینه معماری، توربوزیه خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی عنوان کرد، همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت اس. وی 5 اصل را در ساختمانهای مدرن معرفی کرد که عبارتند از : ستونها ساختمانها را از روی زمین بلند می کند. بام مسطح و باغ روی بام پلان آزاد پنجره های طویل و سرتاسری نمای آزاد،کف ها و دیوارها به صورت کنسول معماری ارگانیک: بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسم یک جنبش فلسفی، هنری و ادبی در اواخر قرن 18و19 میلادی در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و امریکا سرایت کرد. کلاسیک به دنبال سلطه بر طبیعت است در حالیکه رمانتیک در پی تحسین طبیعن است. معماری ارگانیک در امریکا در قرن 19 توسط فرنس ولویی سالیوان شکل گرفت. فرانک لوید رایت به تحقیق یکی از مهمترین و خلاق ترین معماران و نظریه پردازان قرن بیستم میباشد. به عقیده رایت در 20 مه 1953 در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد : طبیعت ارگانیک شکل تابع عملکرد لطافت سنت تزئینات روح بعد سوم فضا شاهکاری رایت و نظریه ارگانیک را می توان در خانه آبشار در ایالات پنسیلوانیا در آمریکا دید. فصل چهارم:معماری مدرن متاخر دوره ی معماری مدرن را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد. در این زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه و متعالی همچون رایت، کوربوزیه، گروپیوس، و میس زنده بودند. نکته حائز اهمیت در مورد این ساختمان های تندیس گونه این است که همه آنها بلا استثناء با بتن احداث شده اند. در این بناها بتن مانند خمیر مجسمه ساز ، ماده ای است بسیار مناسب برای پدید آوردن اجسام بدیع و نوظهور بود. شهر دیگری به نام برازیلیا به عنوان پایتخت جدید کشور برزیل در سال 1957 توسط لوچیوکوتسا طراحی شد. معمار معروف دیگر برزیلی به نام اسکار بسیاری از ساختمتنهای مدرن این شهر را طراحی کرد. شهر برازیلیا به عنوان نماد شهرسازی مدرن در طی دو دهه 60 و 70 میلادی توسط نظریه پردازان معماری پست مدرن همانند رابرت و نچوری، چارلز جنکنز و برنت برولین مورد انتقاد شدید قرار گرفت . آنها این شهر را غیر انسانی و فاقد هر گونه هویت تاریخی و فرهنگی نیز معرفی کردند. در ایران شهر اکباتان در شمال فرودگاه مهرآباد مثال خوبی از شهرسازی مدرن بر اساس عقاید کوربوزیه است. فیلیپ جانسون معمار معاصر مشهور آمریکایی در معرفی میس به جامعه آمریکا و نامگذاری سبک میس به نام سبک بین المللی مهم بسزایی داشت. در این دوره با فیلیپ جانسون،آی.ام.پی.-------معمار چینی تبار آمریکایی ---و شرکت عظیم اسکیدموراوینگ مریل به تاسی از میس، مکعبهای شیشه ای در غرب و سراسر دنیا احداث کردند. آنها جملگی در گسترش سبک بین المللی نقش بسزایی داشتند. شعار معروف میس(کمتر بیشتر است) هم اکنون به صورت سبکی به نام مینیمالیست مطرح است... بازنشر: سایت صنعت

  منبع:

  http://www.namasazan-co.com

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
  تماس : 09174580023
  انتشار مطلب در :