شیوه ترسیم دیوارهای بتنی و مراحل انجام آن به صورت کامل

توضیحات:

 • دستوارلعمل ترسیم دیوارهای بتنی و بتن مسلّح

  مراحل انجام کار

  • برش دیوار بتنی را براساس شکل بعد، طراحی و ترسیم نمایید و ابعاد و اندازه‌ها را مطابق با نقشه در نظر بگیرید.

   

  جزئیات دیوار حائل بتنی

  • مقطع دیوار بتنی را هاشور بزنید و مشخصات دیوار را روی نقشه یادداشت کنید.

  به منظور شکل دادن به دیوار بتنی، بایستی از قالب‌هایی به شکل مقطع دیوار با توجه به طول و ارتفاع آن، استفاده کرد. برخی اوقات نیز از فولاد برای مقاومت بیشتر دیوارهای بتنی در برابر نیروهای وارده، در داخل بتن بهره می‌گیرند. بدین ترتیب که میلگردهایی را با قطرهای متفاوت در آن قرار می‌دهند. این دیوارها را، «بتن مسلح» می‌نامند. در شکل بعدی می‌توانید نوعی دیوار بتنی مسلّح حائل را ملاحظه کنید.

   

  جزئیات دیوار حائل بتن مسلّح

  چگونگی ترسیم کلاف‌های افقی و قائم

  در اجرای ساختمان‌های با مصالح بنّایی یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که بایستی به آن‌ها توجه شود:

  • حداکثر تعداد طبقات بدون در نظر گرفتن زیرزمین، محدود به دو طبقه است و همچنین تراز روی بام هم در مقایسه با متوسط تراز زمین مجاور نبایستی از ۸ متر بیشتر گردد.
  • حداکثر ارتفاع هر طبقه به ۴ متر محدود می‌گردد.
  • حداکثر طول مجاز دیوار باربر ۳۰ برابر ضخامت آن می‌باشد، به شرطی که از ۸ متر بیشتر نشود.
  • حداکثر طول دیوار غیرباربر یا تیغه عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار و یا ۵ متر (هرکدام کمتر باشد) و حداکثر ارتفاع آن نیز ۵/۳ متر است.

  به منظور ایجاد ایمنی در برابر نیروهای افقی (باد و زلزله) در طراحی و ساخت تمامی ساختمان‌هایی که با مصالح بنّایی ساخته می‌شوند بایستی پیش‌بینی‌های لازم صورت بپذیرد. یکی از نکاتی که لازم است در اینگونه ساختمان‌ها رعایت گردد، تعبیه‌ی کلاف‌های افقی و قائم است. در شکل زیر می‌توانید جزئیات ساختمان بنّایی و طریقه‌ی کلاف‌بندی آن را مشاهده کنید.

   

  جزئیات ساختمان بنّایی و چگونگی کلاف‌بندی آن

  کلاف‌بندی افقی

  در تمامی ساختمان‌های با مصالح بنّایی اعم از یک طبقه یا دو طبقه و اعم از آجری، بلوک بتنی یا سنگی، بایستی کلاف‌های افقی در ترازهای زیر ساخته شوند.

  الف کلاف در تراز زیر دیوارها:

  این کلاف‌ها بایستی با بتن آرمه ساخته شوند، به نحوی که عرض آن از عرض دیوار ۲۵ سانتی‌متر و ارتفاع آن هم از دو سوم عرض دیوار یا ۲۵ سانتی‌متر کمتر نباشد. به دو شکل بعد دقت کنید.

   

  آرماتورگذاری داخل کلاف‌بندی افقی تحتانی

   

  بتن‌ریزی کلاف‌بندی افقی تحتانی

  ب کلاف در تراز زیر سقف روی دیوارهای باربر:

  کلاف سقف پایدار باید از بتن آرمه بوده و هم عرض دیوارها باشد. ارتفاع کلاف روی دیوارهای باربر نیر نبایستی از ۲۰ سانتی‌متر کمتر گردد، اما ارتفاع کلاف روی دیوارهای غیرباربر را می‌توان به ۱۲ سانتی‌متر کاهش داد.

  حداقل قطر میلگردهایی طولی در کلاف‌های افقی بتن آرمه از این قرار هستند: (شکل هر قسمت در صورت وجود بعد از توضیح آن آورده شده است)

  • چنانچه عرض شناژ از ۳۵ سانتی‌متر بیشتر نگردد، از ۴ شاخه‌ی میلگرد آج‌دار به قطر ۱۲ میلی‌متر و یا از میلگرد ساده به قطر ۱۴ میلی‌متر استفاده می‌گردد.

   

  کلاف افقی روی دیوار آجری

  • میلگردهای طولی مذکور باید با تنگ‌هایی به قطر ۶ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند.

   

  میلگردهای کلاف افقی

  • حداکثر فاصله‌ی تنگ‌ها با ارتفاع کلاف برابر می‌باشد یعنی ۲۰ سانتی‌متر.
  • کلاف سقف نبایستی در هیچ‌جا منقطع باشد. اگر که مجاری دودکش، کانال کولر و مواردی از این قبیل با سقف کلاف سقف تقاطع نمایند، بایستی تصمیماتی به منظور تأمین اتصال کلاف طرفین مجزا به هم اتخاذ گردد.

  کلاف‌بندی قائم

  در تمامی ساختمان‌های با مصالح بنّایی و با ارتفاع دو طبقه باید کلاف‌بندی قائم انجام بپذیرد. کلاف‌های قائم بایستی در داخل دیوارها و در گوشه‌ی اصلی ساختمان و ترجیحاً در نقاط تقاطع دیوارها تعبیه گردند که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها ااز حد ۵ متر بیشتر نگردد. شکل زیر یک کلاف قائم را نمایش می‌دهد.

   

  کلاف قائم

  در کلاف‌بندی قائم به این نکات توجه کنید

  • هیچ کدام از ابعاد کلاف قائم بتن آرمه نباید از ۲۰ سانتی‌متر کمتر باشد.
  • حداقل قطر میلگردهای طولی در کلاف‌های قائم بتن آرمه عبارت است از: ۱۰ میلی‌متر برای میلگرد آج‌دار و ۱۲ میلی‌متر برای میلگرد ساده
  • میلگردهای طولی بایستی حداقل ۴ شاخه باشند و در گوشه واقع گردند.
  • میلگردهای طولی باید با تنگ (خاموت) هایی به قطر حداقل ۶ سانتی‌متر بسته شوند.
  • حداکثر فاصله‌ی تنگ‌ها از هم باید ۲۰ سانتی‌متر باشد.
  • کلاف‌های قائم بایستی به گونه‌ی مناسبی به کلاف‌های افقی اتصال یابند و با هم یک شبکه‌ی سه‌بعدی مقاوم را ایجاد کنند. شکل زیر اجزای کلاف قائم را مشخص می‌کند.

   

  کلاف قائم

  در شکل بعدی ترسیم پلان و برش از کلاف قائم در وسط دیوار آجری به تصویر کشیده شده است.

   

  کلاف‌بندی قائم در دیوار ۲۲ سانتی‌متری (یک آجره)

  همچنین در شکل بعد نیز، ترسیم پلان و برش از کلاف قائم در گوشه‌ی دیوار آجری نمایش داده شده است.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
  تماس : 09174580023
  انتشار مطلب در :