معتبرترین سند برای بیمه ساختمان شناسنامه فنی می باشد

توضیحات:

 • معاون شهر سازی و معماری وزارت راه و شهر سازی  :شناسنامه فنی معتبرترین سند برای بیمه ساختمان است .وی گفت: متاسفانه واقیعت این است آنچه در قانون به عنوان شناسنامه فنی ملکی ساختمان تعیین شده با آنچه در حال حاضر اجرا می شود تفاوت بسیاری دارد.

  پیروز حناچی در دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان ضمن اعلام متن فوق تصریح کرد: دست اندرکاران صنعت ساختمان در این صنعت باید راه کیفیت و رسیدن به ساختمان های با کیفیت را در پیش بگیرند.

  حناچی با اعتقاد به این که جریان  رقابت سالم در بازار صنعت ساختمان منجر به ارتقاء کیفیت می شود،اظهار داشت : رقابت سالم با مدیریت صحیح  در شهرها و ساختمان  سازی  می تواند کیفیت را بالا برد.  ما در صنعت  ساختمان  باید با اتکا به زحمات دست اندرکاران و تجربیات کشورهای پیشرفته راه کیفیت را پیش بگیریم و با ایجاد فضای سالم رقابتی ،محیطی سالم و با کیفیتی را برای زندگی شهروندان به ارمغان آوریم.

  حناچی بابیان اینکه با اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می توان پروسه شناسنامه فنی ملکی ساختمان را واقعی کرد. وی افزود بایستی مسیر را برای  Developerها به جای بساز و بفروش ها را در تولید مسکن هموارکرد تاDeveloper ها مدیریت پروسه ساخت وساز را از ابتدا تا انتهای ساخت مسکن باکیفیت ، را طی کنند. حناچی به قانون نظام مهندسی و کنترل  ساختمان اشاره کرد وگفت : با وجود تلاش های که از سوی  نهادهای اجرایی این قانون برای اجرای کامل آن صورت گرفته است هنوز برخی از موارد آن تا به امروز اجرا نشده است.

  وی ماده 4 قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان را یکی از موارد مسکوت از این قانون  دانست و گفت :مسکوت ماندن این قانون باعث شده تا تخصص و کیفیت کار عوامل فعال در حیطه ساخت و ساز ، برای بهره برداران ناشناس بماند.

  وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته شهر برای ایجاد فضای مطلوب زندگی برای شهروندان رقابت سالم می کنند. افزود : حال ما بایداز خود بپرسیم که شهرها و کلانشهرهای ما چه میزان باهم برای ایجاد فضای مناسب زندگی برای شهروندان تلاش می کنند؟ حناچی در ادامه افزود: با مقایسه جداول درآمد شهرها به این موضوع پی می بریم که متاسفانه در حال حاضر شهرها تنها برای کسب درآمد بیشتر برای شهرها باهم به رقابت می پردازند.

  وی با تاکید براین که بخشی از درآمد شهرها از طریق منابع ناسالم و ناپایدار کسب می شود، اذعان کرد: درا ین وضعیت کیفیت و ارتقاء فضای زندگی شهروندان فراموش شده و شهرها جوابگوی نیاز شهروندان نیستند. معاون معماری و شهرسازی وزرات راه با اشاره به اینکه خروجی رقابت شهرها در کسب درآمد بیشتر باعث تولید رانت می شود، گفت دراین شرایط با ایجاد شدن فضای ناسالم رقابتی میان شهرها ، دستیابی به کیفیت به درستی محقق نمی شود. وی درادامه اظهارات خود افزود: رقابت و ممیزی در صنعت ساختمان مارا به این نتیجه می رساند که رسیدن به کیفیت و کیفی سازی به سختی به دست می آید.

   حناچی در بخشی از سخنان خود گفت: هدف مورد نظرما این است که تفاوت ساختمان خوب و فنی در مقایسه با ساختمان های فاقد کیفیت مشخص شود که این موضوع هم با آگاهی دست اندرکاران و هم با آگاهی بهره برداران به دست می آید.

  وی در پایان اظهار داشت: مشاوران املاک باید بدیهی ترین اطلاعات را از ساختمان در اختیار بهره برداران قرار دهند.

  منبع:

  http://www.namasazan-co.com

   


 • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
  تماس : 09174580023
  انتشار مطلب در :