تدوین سند جامع ساخت صورت میگیرد

توضیحات:

 • رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن با بيان اينکه، مصرف انرژي در ايران 5 برابر متوسط جهاني است، از تدوين سند جامع سند ساختمان با اصول مفاهيم توسعه .پايدار در آينده نزديک خبر داد .
  محمد شکرچي‌زاده رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن در کارگاه تخصصي شهرهاي جوان، بهينه‌سازي مصرف انرژي اظهار داشت: اهميت صنعت ساخت و سازو مسائل مرتبط آن براي همه روشن است اما به نظر مي‌رسد بايد نقش اين صنعت را به عنوان يکي از ارکان توسعه پايدار کشور بازگو کرد. وي ادامه دادصنعت ساخت و ساز همواره به عنوان يکي از معيارهاي توسعه کشورها شناخته مي‌شود و اساس پيشرفت و گسترش صنايع ديگر محسوب مي‌گردد. 
  شکرچي بيان کرد: صنعت ساخت و ساز همواره به عنوان يکي از معيارهاي توسعه کشورها شناخته و اساس پيشرفت و گسترش صنايع ديگر محسوب مي‌شود. وي بيان کرد: بخش مسکن بيش از 30 درصد حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و از طرف ديگر مصرف انرژي در واحدهاي تجاري و خانگي حدود 40درصد کل ميزان مصرف انرژي کشور است .
  رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن افزود: ايران پس از روسيه از نظر شدت مصرف انرژي در جايگاه دوم دنيا است؛ در حال حاضر ميزان شدت مصرف انرژي در ايران حدود 5 برابر بيش از متوسط جهاني است. شکرچي بيان کرد: مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي به عنوان پيشرو در امر تحقيقات در خصوص ساخت و ساز کوشيده است تا تحقيقات کاربردي در زمينه توسعه و ارتقاي کيفي ساخت و ساز را در کشور با مدنظر قرار دادن اصول توسعه پايدار و بهينه‌سازي مصرف .انرژي به انجام برساند رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن گفت: پروژه «شهرهاي جوان - توسعه بافت شهري با بهينه‌سازي مصرف انرژي در منطقه تهران - کرج» يکي از 10 پروژه‌اي است که در کشورهاي مختلف در حال توسعه در چارچوب طرح کلي ابرشهرهاي آينده در فاصله سالهاي 2008 تا 2013 ميلادي با حمايت وزارت علوم آلمان با هدف توسعه پايدار تعريف شده، انجام گرفته است.
  وي بيان کرد: اين پروژه در ايران با حمايت وزارت راه و شهرسازي و همکاري مرکز و دانشگاه فني برلين به انجام رسيده است، همچنين شرکت عمران شهرهاي جديد و شرکت عمران شهر جديد هشتگرد به عنوان مخاطبان اصلي ديگر طرف‌هاي کاري پروژه‌ را شکل دادند.
  رئيس مرکز تحقيقات راه و مسکن تأکيد کرد: اين مرکز براي آينده نزديک در نظر دارد سند جامع ساختمان را با اصول مفاهيم توسعه پايدار تدوين کند که قطعاً تدوين اين سند راهي به سوي طراحي اصولي شهرها و ساختمان‌ها در کشور است؛ در تدوين اين سند قطعاً لزوم توجه به بهينه‌سازي مصارف انرژي از چرخه توليد تا بهره‌برداري مدنظر قرار مي‌گيرد. 
  وي بيان کرد: طراحي سازه‌ها بر اساس طيف طرح متناسب با شرايط ساختگاه که مي‌تواند منجر به حذف هزينه آتي مقاوم‌سازي يا کاهش آن شود و ارائه بخش نقشه طبقه‌بندي نوع خاک بر اساس آيين‌نامه 2800، توجه به اصول معماري بر اساس اقليم مناطق مختلف کشور و توجه به موقعيت معماري جهت استفاده از انرژي‌هاي طبيعي بايد در تدوين سند جامع سند ساختمان مورد توجه باشد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
  تماس : 09174580023
  انتشار مطلب در :