تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز

توضیحات:

 • تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحدپارکینگ قابل تامین است.

  منظور از تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز این است که اگر در زمینی که کاربری آن طبق طرح های تفصیلی مثلا صنعتی باشد و میزان سطح اشغال آن مثلا ۵۰ درصد باشد در صورتیکه از میزان بنایی که بر اساس درصد سطح اشغال میتواند بسازد و مجاز است که بسازد کمتر بسازد یعنی درصد کمتری از سطح زمین را اشغال نماید یا به عبارت دیگر درصد فضای باز بیشتر شود آنگاه به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکینگ از نظر ضوابط شهرداری تهران قابل پذیرش است

  اگر در زمینی که کاربری آن طبق طرح های تفصیلی مثلا مسکونی باشد و میزان سطح اشغال آن مثلا ۶۰ درصد باشد در صورتیکه از میزان بنایی که بر اساس درصد سطح اشغال میتواند بسازد و مجاز است که بسازد کمتر بسازد یعنی درصد کمتری از سطح زمین را اشغال نماید یا به عبارت دیگر درصد فضای باز بیشتر شود آنگاه به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکینگ از نظر ضوابط شهرداری تهران قابل پذیرش است.

  این ضابطه بیشتر برای ساختمانهای موجود صنعتی که میخواهند پایانکار بگیرند راهگشا خواهد بود و در شرایط متعارف معمولا مالکینی که اهداف اقتصادی دارند تمایل دارند از حد اکثر بنای مجاز هم در سطح اشغال و هم در تعداد طبقات استفاده کنند و برای این دسته از شهروندان مقرون به صرفه نیست که مثلا ۳۰ متر مربع از درصد سطح اشغال کم کنند که ۲ واحد پارکینگ از آنها پذیرفته شود . لازم به توضیح است که این ۳۰ متر مربع عملا در تعداد طبقات ضرب میشود و در کل زیر بنا اگر ۵ طبقه باشد ۱۵۰ متر مربع خواهد شد

   


 • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
  تماس : 09174580023
  انتشار مطلب در :