وصل شدن مجدد گاز کارخانه و شروع تولید آجر و سفال

توضیحات:

  • قابل توجه :
     پس از وقفه اي چند روزه در روند توليد كه به علت عمليات اجرايي و تعميرات خط اول لوله گاز سراسري كيلومتر ٤٣الي ٧٧توسط عوامل منطقه يك انتقال گاز شهرستان كهگيلوييه پيش امده بود  ، كارخانه اجر و سفال نماسازان مرواريد توليد محصولات خود را اغاز نمود.                                هماهنگي و ثبت سفارش از راه تماس تلفني با شماره هاي   👇.                                             ٠٩١٧٤٥٨٠٠٣٢  -  ٠٩١٧٤٥٨٠٠٢٣ و يا             ٠٧٤٣٢٢٦٨١٠٤ داخلي ١٠٩


  • تهیه و تنظیم توسط نماسازان مروارید
    تماس : 09174580023
    انتشار خبر در :